دانلود رایگان


دانلود پاورپوينت استانداردهای IFRS 3 ترکیب های تجاری IFRS 10 صورت های مالی تلفیقی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت استانداردهای IFRS 3 ترکیب های تجاری IFRS 10 صورت های مالی تلفیقی

دانلود رایگان دانلود پاورپوينت استانداردهای IFRS 3 ترکیب های تجاری IFRS 10 صورت های مالی تلفیقی دانلود پاورپوينت استانداردهای IFRS 3 ترکیب های تجاری IFRS 10 صورت های مالی تلفیقی
41اسلاید
چکيده محتواي فايل:
IFRS 3 ترکیب های تجاری
IFRS 10 صورت های مالی تلفیقی

مفهموم کنترل
تعریف کنترل
سرمایه گذار وقتی بر سرمایه پذیر کنترل دارد که در معرض(is exposed) بازده های متغیر(variable returns ) ناشی از تعامل با سرمایه پذیر قرار دارد و یا حقوقی نسبت به آن دارد(has rights) و توانایی آن را دارد که این بازده را از طریق تسلط بر سرمایه پذیر (power over the investee) تحت تاثیر قرار دهد.
تلفیق مبتنی بر کنترل- مدل تسلط تا انتفاع(power so as to benefit)•سرمایه گذار در معرض مزایا و مخاطرات است•این قرارگیری در معرض، نماگری از کنترل است، اما خود کنترل نیست•تسلط ناشی از حق است(حق رای، سایر توافقات قراردادی یا ترکیبی از این دو) ارزیابی کنترل•باید هدف و طرح را در نظر گرفت•آن دسته از فعالیت های سرمایه پذیر را باید شناسایی کرد که به طور قابل توجهی، بازده سرمایه پذیر را تحت تاثیر قرار می دهد(فعالیت های مربوط)•باید مشخص کرد که در مورد فعالیت های مربوط، چگونه تصمیم گیری می شود. •تعیین کرد که آیا حقوق سرمایه گذار به او این توانایی را می دهد که فعالیت های مربوط را هدایت کند. •باید تعیین کرد که آیا سرمایه گذار در معرض تغییر پذیری بازده سرمایه پذیر قرار می گیرد یا حقوقی نسبت به آن دارد. •باید تعیین کرد که آیا سرمایه گذار توانایی استفاده از تسلطش بر سرمایه پذیر را به منظور تحت تاثیر قراردادن بازده اش را دارد یا نه. • ارزیابی تسلط بر سرمایه پذیر وجود حقوقی که توانایی هدایت فعالیت های مربوط را می دهد.
تسلط ناشی از حقوق است (مثل حق رأی، حق انتصاب پرسنل کلیدی).
فعالیت های مربوط: بطور قابل توجهی بازده سرمایه پذیر را تحت تأثیر قرار می دهد. نمونه هایی از فعالیت های مربوط:
فروش و خرید کالاها یا خدمات
اداره دارائی های مالی طی عمر مفیدشان
انتخاب، تحصیل و کنارگذاری دارائی ها
تحقیق و توسعه محصولات یا فرایندهای جدید
تعین ساختار تأمین مالی یا نحوه دستیابی به وجوه
تسلط- رويكرد توانايي

•منظور توانایی فعلی برای اتخاذ تصمیم برای فعالیت های مربوط.•نمونه هايي از تصميمات درباره فعاليت هاي مربوط، شامل موارد زير است:- اتخاذ تصميمات عملياتي و سرمايه اي سرمايه پذير، از جمله بودجه ها.
- انتصاب و اعطاي پاداش به مديران اصلي سرمايه پذير يا ارائه دهندگان خدمات و خاتمه دادن به خدمات يا اشتغال آنها.
•داشتن توانايي فعلي، محدود به اين نمي شود كه صرفا قادر به اجراي آن در امروز باشد. تسلط حقوقیحقوق ماهوی
substantive rights
•مربوط به فعالیت های مربوط است.•دارنده حق، بايد توانايي عملي اعمال آن حق را داشته باشد.•حقوق بايد به هنگام تصميم گيري درباره هدايت فعاليت هاي مربوط، قابل اعمال باشد.•نمونه ها:–حق رأي–حق رأي بالقوه–حقوق قراردادي حقوق حمایتی
protective rights

مربوط به تغییرات بنیادی در فعالیت های سرمایه پذیر است یا در شرایط استثنایی بکار می رود.
نمونه ها:
حق وام دهنده براي براي محدود كردن وام گيرنده از انجام اقداماتي كه مي تواند بطور قابل ملاحظه اي ريسك اعتباري وام گيرنده را به زيان تغيير دهد.
حق دارنده منافع فاقد حق كنترل در سرمايه پذير براي تصويب مخارج سرمايه اي بيشتر از مبالغ ضروري در روال عادي فعاليت هاي تجاري يا تصويب انتشار ابزارهاي مالكانه يا بدهي.
حق وام دهنده براي توقيف داراييهاي وام گيرنده، در صورتي كه وام گيرنده در ايفاي شرايط بازژرداخت وام، قصور كند.مثال برای تسلط - حقوق
•سرمایه گذار الف، مالک 45% حق رای یک سرمایه پذیر است. •11 سرمایه گذار دیگر با 5% حق رای وجود دارند. •هیچ توافق قراردادی میان سهامداران نیست. •در این مساله، اندازه مطلق مالکیت سرمایه گذار و اندازه نسبی سایر سهامداران به تنهایی در تعیین اینکه آیا سرمایه گذار حقوق کافی برای تسلط بر سرمایه پذیر دارد، کافی نیست. باید شواهد اضافی و شرایط دیگر را در نظر گرفت.

دانلود پاورپوینت استانداردهای IFRS 3 ترکیب های تجاری IFRS 10 صورت های مالی تلفیقی


استانداردهای IFRS 3 ترکیب های تجاری IFRS 10 صورت های مالی تلفیقیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود کاستوم ریکاوری کمیاب CWM برای Galaxy J2 J200Hوکتور بناهای مشهور جهان مجسمه آزادی -برج ایفل و سایر بناها -فایل کورل