دانلود رایگان


پاورپوینت در مورد امنیت اطلاعات -سمینار توجیهی نحوه انجام مميزي توسط آزمايشگاه آپاي در حوزه امنیت اطلاعات-55اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت در مورد امنیت اطلاعات سمینار توجیهی نحوه انجام ممیزی توسط آزمایشگاه آپای در حوزه امنیت اطلاعات 55اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد امنیت اطلاعات -سمینار توجیهی نحوه انجام مميزي توسط آزمايشگاه آپاي در حوزه امنیت اطلاعات-55اسلاید فهرست موضوعات
- ضرورت توجه به امنيت اطلاعات-مروري بر وضع موجود-راه كارهاي پيشنهاديآزمون نفوذپذيرياستاندارد ASVS OWASP-معرفي آزمايشگاه آپا-نحوه تعامل با آپا-توضيح فرم ها بي توجهي به امنیت اطلاعات تهدیدی بزرگ برای سازمان ها
وضع موجود
آزمايشگاه آپا
دانشگاه فردوسي مشهد
آزمایشگاه های آپا در دانشگاه های ایران
آپا: آگاهي رساني، پشتيباني و امداد حوادث رايانه اي
در آزمايشگاه آپاي دانشگاه فردوسي مشهد فعاليت هایي زير ارائه مي شود:
• شناسايي تهديدات رايانه اي و كشف آسيب پذيري ها• رسيدگي و كمك به سازمان هاي مختلف در هنگام بروز حوادث ناشي از حملات رايانه اي • آزمون نفوذپذيري بر روي سامانه هاي نرم افزاري و شبكه هاي رايانه اي• آموزش هاي عمومي و تخصصي• خدمات آگاهي رساني عمومي مرتبط با اين حوزه حوزه فعالیت های آزمایشگاه آپاخدمات آزمایشگاه آپا 1 – آزمون نفوذپذیری (Penetration Testing)...


پاورپوینت


در


مورد


امنیت


اطلاعات


سمینار


توجیهی


نحوه


انجام


ممیزی


توسط


آزمایشگاه


آپا


ی


در


حوزه


امنیت


اطلاعات


آپا


کارآموزی


تحقیق


پروژ?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتاب تحلیل فضای شهری (دکتر چرخچیان)